NOTA TATABAHASA

MODUL TATABAHASA

 modul-1-kata-ganti-nama-diri
 modul-1-kata-ganti-nama-diri
 modul-3-kata-bilangan
 modul-4-kata-penguat
 modul-5-darjah-penghabisan
 modul-6-kata-nafi
 modul-7-kata-pemeri
 modul-8-kata-perintah
 modul-9-kata-majmuk
 modul-10-kata-partikel
 modul-11-kesilapan-ejaan-kata
 modul-12-kesilapan-ejaan-kata-majmuk
 modul-13-kesilapan-ejaan-imbuhan-pinjaman

TOPIK TATABAHASA

 topik-1-ayat-tunggal
 topik-2-susunan-ayat-songsang
 topik-3-ayat-pasif
 topik-4-kata-majmuk
 topik-5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
 topik-6-kata-bantu
 topik-7-kata-adjektif
 topik-8-fungsi-nya-dalam-ayat
 topik-9-kata-kerja
 topik-10-pasangan-kata-mengelirukan
 topik-11-kesalahan-struktur-ayat

NOTA TATABAHASA BPK MORFOLOGI

Bab 1 Kata Nama
Bab 2 Kata Kerja
Bab 3 Kata Adjektif
Bab 4 Kata Tugas

NOTA TATABAHASA BPK SINTAKSIS

Bab 1 Ayat Penyata
Bab 2 Ayat Tanya
Bab 3 Ayat Perintah
Bab 4 Ayat Seruan
Bab 5 Ayat Dasar
Bab 6 Ayat Tunggal
Bab 7 Ayat Majmuk
Bab 8 Ragam Ayat
Bab 9 Susunan Ayat

CONTOH KESALAHAN UMUN TATABAHASA

Nota 1
Nota 2

BAHASA MELAYU DAN TATABAHASA
Nota 1

KATA TUGAS /TONGGAK @TUNGGAK/IALAH & ADALAH/BARU & BAHARU/JUSTERU/KATA HUBUNG BERPASANGAN
Nota

PERTINDIHAN MAKSUD DALAM BAHASA MELAYU
Nota

LAIN-LAIN
NOTA 1

KESALAHAN TATABAHASA 

Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6

BEBERAPA KEKECUALIAN DARIPADA HUKUM TATABAHASA
Nota

CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH
Nota

PERIHAL SEBAB DAN KERANA
Nota

KEPERLUAN TATABAHASA TINGKATAN 5
Nota

NOTA DALAM BENTUK POWERPOINT

apitan-men
ayat-majmuk
ayat-pasif
kata-majmuk
majmuk-mantap
mendasarkan

NOTA TATABAHASA DALAM BENTUK POWERPOINT

tatabahasa-1
tatabahasa-2
tatabahasa-3
tatabahasa-4

NOTA TATABAHASA DALAM BENTUK WORD\

Nota 1
Nota 2
Nota 3

BINA AYAT
Membina Ayat daripada Kata yang Berbeza Maknanya tetapi Hampir Sama Bunyinya

NOTA CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH/AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF/AYAT SONGSANG/AYAT MAJMUK
TATABAHASA TING. 4&5

KESILAPAN EJAAN
KESILAPAN-EJAAN

AYAT AKTIF - AYAT PASIF - AYAT PASIF SONGSANG
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s