NOTA KARANGAN DAN PANDUAN MENULIS

NOTA
PANDUAN MENULIS KARANGAN 1
PANDUAN MENULIS KARANGAN 2
PANDUAN MENULIS KARANGAN 3
PANDUAN MENULIS KARANGAN 4

KENALI KARANGAN CEMERLANG
FORMULA MENULIS KARANGAN
PEMERENGGANAN KARANGAN
FORMULA MENGEMBANGKANG ISI KARANGAN

KEPENINGAN PENANDA WACANAN DALAM KARANGAN
PENANDA WACANA UNTUK PENULISAN KARANAGAN
PANTUN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENULISAN KARANGAN
FRASA MENARIK YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENULIS KARANGAN

PERENGAN PENDAHULUAN

KEHENDAK SOALAN DAN JENIS KARANGAN
CARA PEMERIKSAAN KARANGAN

SENARAI PANTUN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM KARANGAN
KOSA KATA BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENULISAN KARANGAN

FORMULA MENGEMBANGKAN ISI KARANGAN

KEMAHIRAN MENULIS
MERANGKA KARANGAN
MODUL PEMBELAJARAN KARANGAN BM STPM

GRAMATIS -1
GRAMATIS-2
GRAMATIS -3

CONTOH PENULISAN KARANGAN

SURAT RASMI
WAWANCARA
RENCANA
LAPORAN
MENJAWAB SURAT
PANDANGAN
KARANGAN UMUM
KARANGAN UCAPAN-KEMALANGAN JALAN RAYA

CONTOH KARANGAN

CONTOH KARANGAN 1
CONTOH KARANGAN 2
CONTOH KARANGAN 3

KOLEKSI CONTOH KARANGAN BUKU 1
KOLEKSI CONTOH KARANGAN BUKU 6

MODEL KEM PENULISAN KARANGAN

MODUL TEKNIK MENJAWAB SOALAN KARANGAN

MODUL TEKNIK MENJAWAB KARANGAN 1
MODUL TEKNIK MENJAWAB KARANGAN 2

KARANGAN TIDAK BERFORMAT - PERBINCANGAN - CONTOH
KARANGAN BERFORMAT - LAPORAN - CONTOH
KARANGAN BERFORMAT - UCAPAM - CONTOH
KARANGAN BERFORMAT - MEMORANDUM - CONTOH
Advertisements