PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

BUKU PANDUAN

ULBS BM

PANDUAN GURU

Modul ULBS

PENSKORAN ULBS

BORANG

Borang Penyelarasan ULBS BM

Borang markah induk

Borang skor individu

Borang enarai-Semak-Fail-ULBS

Penskoran & borg markah induk

FORMAT LAPORAN

Format Pelaporan KPKw

Format pelaporan KPS

LAPORAN ULBS KPMP

MODEL ULBS

               

NOTA SAMPINGAN PBS BM

Fungsi JK Kes khas

Skor memuaskan

Skor baik

powerpoint-laporan-ulbs-bm-2008

Post Mortem Pengalaman Johor

PENSKORAN ULBS

PENGURUSAN CALON

Konsep PBS LPM

Kemahiran bertutur

Kehadiran Pentaksir dlm penyelarasan

Jawatan Kuasa Kes Khas

Jadual Kerja ULBS

ISU-ISU ULBS

Istilah lisan

Advertisements